Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722
Danh sách trang đổi hướng – Ubuntu-VN

Danh sách trang đổi hướng

Từ Ubuntu-VN

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Install 8.04 →‎ Tải và cài đặt Ubuntu 8.04 LTS
 2. Bắt mắt →‎ Trang điểm
 3. Trang Chính →‎ Tài liệu Ubuntu-VN
 4. License →‎ Giấy phép
 5. Phần mềm trên Ubunu →‎ Phần mềm trên Ubuntu
 6. Ubuntu Việt Nam:Bản quyền →‎ Giấy phép
 7. Quản lý kho phần mềm dùng lệnh →‎ Quản lý kho phần mềm bằng lệnh
 8. Scim-unikey →‎ Gõ tiếng Việt
 9. Số 28 →‎ Ubuntu-VN Full Circle/Số 28
 10. DỰ THẢO OFFLINE UBUNTU MIÊN NAM LẦN 3 →‎ DỰ THẢO OFFLINE UBUNTU-VN MIỀN NAM LẦN 3
 11. DỰ THẢO OFFLINE UBUNTU MIỀN NAM LẦN 3 →‎ DỰ THẢO OFFLINE UBUNTU-VN MIỀN NAM LẦN 3
 12. Số 29 →‎ Ubuntu-VN Full Circle/Số 29
 13. Grub2 →‎ Grub 2
 14. Câu hỏi thường gặp →‎ Những câu hỏi thường gặp
 15. Các câu hỏi thường gặp →‎ Những câu hỏi thường gặp
 16. Voice chat →‎ Video chat
 17. Phân vùng và Trình điều khiển →‎ Ổ đĩa và Phân vùng
 18. Phân vùng và Ổ đĩa →‎ Ổ đĩa và Phân vùng
 19. Ubuntu Software Center →‎ Trung tâm phần mềm
 20. AptGet →‎ APT
 21. Quản lý phần mềm →‎ Quản lý gói
 22. FAQ →‎ Những câu hỏi thường gặp
 23. Trình quản trị các gói phần mềm →‎ Synaptic
 24. Cài đặt →‎ Quản lý gói
 25. Giới thiệu về Kho phần mềm →‎ Kho phần mềm
 26. Sử dụng aptitude →‎ Aptitude
 27. Sử dụng apt-get →‎ APT
 28. Beginner Guide →‎ Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu
 29. Gyachi →‎ GyachE Improved
 30. Tự động mở phân vùng (auto mount) →‎ Tự động mount
 31. Thảo luận Thành viên:Sgolldmi →‎ Điện lạnh nghệ an
 32. Thảo luận Thành viên:Sgolldmis →‎ Dienlanhvinh
 33. Thảo luận Thành viên:Sgolldmise →‎ Điện lạnh vinh
 34. Thảo luận Thành viên:Petterson →‎ Khách sạn ở vinh
 35. Thảo luận Thành viên:Muaswes →‎ Văn phòng ảo

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Công cụ cá nhân
Thanh công cụ