Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 701

Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 4 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 705

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722

Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /data/web/ubuntuvn/wiki.ubuntu-vn.org/public_html/includes/MagicWord.php on line 722
Các trang cũ nhất – Ubuntu-VN

Các trang cũ nhất

Từ Ubuntu-VN

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Cd cai dat ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 2. Cấu trúc - Loại máy tính ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 3. Hướng dẫn giải quyết vấn đề ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 4. Quản lý các gói phần mềm trong Kubuntu ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 5. Chuyển từ Red Hat Enterprise Linux hoặc Fedora ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 6. Cấu hình ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 7. Cài đặt lại một gói ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 8. Cài đặt Modem USB ADSL ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 9. Tài liệu về wifi ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 10. Những phần cứng được Ubuntu hỗ trợ ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 11. Danh sách phần mềm ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 12. Sử dụng máy scan trên Ubuntu ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 13. Quản lý các kho phần mềm trong Ubuntu ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 14. Truy cập ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 15. Môi trường doanh nghiệp ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 16. Bảo mật ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 17. Thiết bị đầu vào ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 18. Thiết bị di động ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 19. Âm thanh ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 20. Video ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 21. ApacheMySqlPHP ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 22. Ứng dụng đa phương tiện ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 23. Nén CD ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 24. Tạo CD nhạc ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 25. Kho nhạc iTunes ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 26. Phát mp3 ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 27. Âm thanh vòm ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 28. Chạy DVD ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 29. Ipod Video ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 30. Giao diện tiếng Việt ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 31. Assembly ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 32. Xem Video trên Firefox ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 33. Internet ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 34. ChangeTimezoneHowto ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 35. Installation alternate ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 36. Định dạng USB ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 37. RootSudo ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 38. Phần mềm trên Ubuntu ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 39. Giấy phép ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 40. Đa phương tiện ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 41. Nghe nhạc Online ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 42. Máy tính xách tay ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 43. Tiết kiệm năng lượng ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 44. Xem Video từ Internet ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 45. Cài đặt từ live CD ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 46. Vietnamese-Internet-Ubuntu ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 47. Ndiswrapper ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 48. Sudo/Tuỳ chỉnh ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 49. Ubuntu là gì ? ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)
 50. Cài đặt Ubuntu ‎(00:00, ngày 1 tháng 1 năm 1970)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Công cụ cá nhân
Thanh công cụ